top of page

Lausnir

Við erum aljþóðlegir sérfræðingar með reynslu í innleiðingu á sjálfbærnilausnum sem hluta af stefnumótun, þjálfun, mælingum og markvissri miðlun upplýsinga um samfélagslega þætti í rekstri.

Stefnumótun

Við aðstoðum skipulagsheildir við að innleiða og miðla upplýsingum um sjálfbærar stjórnunarlausnir  í samræmi við  þeirra stefnur og viðskiptalíkan. ​

Við bjóðum árangursríkar sjálfbærnilausnir fyrir fyrirtæki, stofnanir og sveitarfélög. 

Sérfræðingar okkar aðstoða fyrirtæki og stofnanir við að bregðast við breytingum i rekstrarumhverfi í takt við auknar kröfur um sjálfbærniviðmið í rekstri: umhverfisþætti, félagslega þætti og stjórnarhætti (UFS, e.ESG)

michal-parzuchowski-geNNFqfvw48-unsplash

Við aðstoðum við: 

 • Val og innleiðingu á heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun (e. SDGs)

 • Stefnumótun með áherslum á sérvalda ófjárhagslega þætti

 • Leiðbeinandi greiningu og vali á UFS (e. ESG) fjárfestingarkostum og útgáfu sjálfbærni miðaðrara skuldabréfa

 • Stefnumótandi vali á markmiðum, vísum, stefnum og mælieiningum

 • Skilgreiningu tækifæra til sjálfbærar verðmætasköpunar 

 • Uppfylla reglur er snúa að ófjárhagslegri upplýsingagjöf ​og breytingum í stjórnun

 • Skilgreina áherslur varðandi siðferðisviðmið til að tryggja samfélagslegt rekstrarleyfi (e. Social licence to operate) og verndun vörumerkis 

dylan-gillis-KdeqA3aTnBY-unsplash_edited
group-of-people-standing-indoors-3184297

Þjálfun

Við bjóðum námskeið, kynningar, fyrirlestra og vinnustofur sem hjálpa fyrirtækjum og stofnunum að búa sig undir innleiðingu á ferlum tengdum sjálfbærni.

Stutt yfirlit yfir námskeið og vinnustofur: 

 • Sjálfbærniskýrslugerð og samfélagslegur ávinningur 

 • Skilgreining viðskiptalíkana með samfélagslegum áherslum 

 • Samfélagsleg nýsköpun og tækifæri til verðmætasköpunar ​

 • Ábyrgar fjárfestingar 

 • Verðmætaskapandi viðskiptalíkön 

Greiningar

Sérfræðingar okkar aðstoða við að greina og  skilgreina  lykil-mælikvarða (e.KPI´s) og  styrkja  þannig  reksturinn  til þátttöku í breyttu umhverfi til  framtíðar ávinnings

​​

 • Eftirfylgni reglna og viðmiða lykilþátta (UFS leiðbeininga, Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna (SDG´s), UN Global Compact, GRI staðlar, UN PRI og IR (e.samþætt skýrslugerð))​ 

 • Greining og val á mælikvörðum (KPI´s) 

 • Samanburður frammistöðumælikvarða við staðbundna og alþjóða mælikvarða  ​

 • Skilgreining árangursmiðaðs skipulags og stjórnarhátta

 • Ráðleggingar við val á hugbúnaðarlausnum  sem nýtast við gerð skýrslna um samfélags- og umhverfisþætti 

ballpen-blur-close-up-computer-461077.jp
Sign%20here_edited.jpg

Skýrslugerð

Við aðstoðum við að safna, greina og miðla efnahags-,  umhverfis- og samfélagsmiðuðum upplýsingum. 

Samantekt, miðlun áreiðanlegra, traustra og gagnsærra upplýsinga. 

 

Sérfræðingar okkar hafa aðgang að hugbúnaðarlausnum til söfnunar og streymis gagna sem hægt er að nýta við miðlun upplýsinga.​​

 • Skýrslur um stöðu umhverfis, félagslega þætti og stjórnarhætti fyrirtækja og stofnana (UFS/ESG)  ​

 • Samfélagslagskýrslur (e. CSR) 

 • Skýrslur um framgang ábyrgrar fjárfestingar (e. PRI) ​

 • Skýrslur grænna skuldabréfa (e. GBP)​​

 • Skýrslur sem byggjast á GRI stöðlum ​

 • Skýrslur byggðar á heimsmarkmiðunum (e. SDG) ​

 • Samþætt skýrslugerð (e. IR) 

Viðmið og staðlar

Við aðstoðum fyrirtæki og stofnanir við að innleiða samfélagslega ábyrg markmið, stefnur og verkferla, ásamt miðlun upplýsinga um framvindu, árangur og áhrif. 

   

Við framkvæmum þarfagreiningu og skilgreinum viðeigandi viðmið, staðla og lausnir sem styðja við stefnumótun og mismunandi rekstrarumhverfi. 

GRI.png
UN GCompact.png
GreenhouseGasProtocol.png
SDG.png
Green Bond Principles.png
Nasdaq.png
PRI.png
ICMA.png
bottom of page